Kādas ir vienošanās vai līgumi starp dvēselēm?

3podskazki_mini-300x228Atkarībā no karmas, vienošanos starp cilvēkiem var izmainīt jebkurā brīdī. Kaut arī mums ir neapzināta tieksme pildīt kaut kādu vienošanos, tomēr tā nav tik intensīva kā karma.

Vienošanās gadījumā cilvēks lemj, ar kādiem cilvēkiem vienoties par kaut ko savas dzīves garumā. Dvēsele cilvēka veidolā var veidot ar citiem kopīgu rīcību: biznesu, lai iemācītos sadarboties, kļūt par nešķiramiem draugiem un realizēt kādu kopīgu plānu. Tajā mirklī, kad Dvēsele sastāda šo plānu, dzīve vēl nav sākusies, un Dvēsele “izskaitļo” savu statusu uz satikšanās mirkli ar šādu cilvēku, ņemot vērā sociālo līmeni un to līmeni, kurā Dvēselei nāksies augt. Dažkārt, cilvēka veidolā satiekoties ar otru cilvēku, Dvēsele var piepildīt vienošanos vai arī novērsties no tās, atkarībā no tā, cik tas vēlams abiem.


Tāpēc bieži gadās, ka, satiekot cilvēku, šķiet, ka viņš radījis interesi, bet iepazīstot viņu tuvāk izrādās, ka tas nav tas cilvēks, kurš vajadzīgs. Tad Dvēsele nolemj nesekot vienošanās procesam. Piemēram, ir vienošanās ar kādu par laulību reģistrēšanu. Notiek vairākas satikšanās, cilvēki viens pret otru sajūt simpātijas, taču tās nav tik intensīvas. Tad šeit jāizdara izvēle.

Gadās, ka vienošanās var būt “miglaina”, bet gadās, ka vienošanās ir ļoti striktas: “mēs satiksimies, kad man būs 37 gadi, bet tev 33, mēs kopā strādāsim un mums būs tādas un tādas kopīgas intereses”. Ja stingrās vienošanās nepildās, cilvēki izjūt intensīvu karmisku pārdzīvojumu gūzmu. Tad Dvēsele šo vienošanos “atliek malā” un ieplāno to kādas citas dzīves scenārijā.

Ir karmiskās un brīvās vienošanās, ir pozitīvās un negatīvās vienošanās. Ja karmiskā (pozitīvā vai negatīvā) vienošanās ir “atstrādāta” vairāk par 75%, tad šādu līgumu jeb vienošanos, saskaņā ar Kosmiskajiem un Karmas likumiem, var pārtraukt. Ja kāds apzināti vēlās mainīt scenārija noteikumus, lai savu attīstību turpinātu pa apziņas un nevis ciešanu ceļu, tad to var darīt.

Vienlaicīgi vienam cilvēkam var būt ļoti daudzi līgumi. Tad, kad tiek apgūta līguma vienas puses pieredze, Dvēseles līgumu pilda arī no līguma otras puses. Visbiežāk maiņa notiek citās dzīvēs, bet gadās, ka līgumu maiņa notiek jau tekošajā dzīvē.

Raksta autores dziedināšanas darba praksē gadījās satikties ar biznesa aprindas cilvēku, kurš lūdza palīdzību viņa uzņēmējdarbībā. Gandrīz katru reizi, kad šis cilvēks uzsāka jaunu darbības projektu, viņa sadarbības partneri rīkojās negodīgi – piekrāpa, piemānīja, nepildīja norunas, bet visbiežāk apzaga. Izrādījās, ka apmeklētājam bija pāri pa 500 negatīvo līgumu! (Ikdienā autores praksē lielākais negatīvo līgumu skaits ir bijis ap 50.) Iedziļinoties situācijā, izrādījās, ka šis cilvēks vienā no iepriekšējām dzīvēm ir bijis ļoti veikls, prasmīgs, talantīgs un visādi citādi apbrīnojams kabatas zaglis. Viņa virtuozā zagšanas māksla bija cieņas vērta! Te nu bija! Vispirms tu man, tad es tev! No sākuma Dvēsele apguva pieredzi no zagšanas procesa, tagad – no tā, kā jūtās apzagtais.

Svarīgākās un biežāk sastopamās vienošanās

skolotāja un solnieksSkolotājs – skolnieks. Līguma ietvaros viens cilvēks māca otram dzīves gudrības, kuras zina pats un bez kurām cilvēka eksistence ir apdraudēta. Šis līgums ir izplatīts starp bērniem un vecākiem, pagalma dažāda vecuma bērniem un citur. Reti, bet dažkārt šis līgums ir starp skolas skolotāju un skolnieku. Tādās reizēs cilvēks ar pateicību ilgi atceras savu skolas pedagogu. Agrāk skolotāja lomu ieņēma kāds no vecākiem, bet bērni bija skolnieka lomas izpildītāji. Šobrīd arvien biežāk skolotāja lomu ieņem indigo bērni un vecāki ir skolnieki. Jo jaunāki vecāki, jo vieglāk “strādā” šis līgums. Grūtāk, ja mazbērns ir skolotājs un 5 rases vecvecāki ir skolnieki. Parasti šāds līgums, pozitīvās pieredzes vietā, beidzas ar konfliktsituāciju.

Vecāki – bērni. Papildvariācijas: tēvs – dēls, māte – dēls, tēvs – meita, māte – meita. Šīs vienošanās ir diezgan stabilas un vairāku dzīvju pieredzes laikā Dvēsele iemiesojas mātes, meitas, tēva vai dēla veidolā. Esam pētījuši, kā bravurīgs dēlēns turpina “audzināt” savus vecākus pildot iepriekšējās dzīves stingrā tēva lomu, kaut gan viņa iepriekšējās dzīves “bērni” nu jau ir viņa vecāki – tēvs un māte. Šis līgums māca apgūt atbildības sajūtu un spēju rūpēties par otru.

Brāļi – māsas. Papildvariācijas:brālis – brālis, māsa – māsa, brālis – māsa. Šīs attiecības parasti ir ļoti noturīgas vairāku reinkarnāciju garumā. Mainās tikai forma, tas, kurš iepriekšējā dzīvē bija brālis, nākamajā dzīvē var ieņemt māsas veidolu. Šis līgums māca došanas un ņemšanas mākslu, pacietību, izpratni un līdzjūtību.

attiecības otnoshenijaVīrs – sieva jeb laulāto līgums nosacīti ir tāds pats kā “brāļi – māsas”, tikai te papildus attiecības ir sarežģītākas seksuālās karmas dēļ. Jāapgūst līdzsvars, kopīga sadarbība un otra principu pieņemšana.
Pastāv līgumi par draudzību, mīlestību, laulību un kopīgo bērnu dzemdēšanu vai audzināšanu. Ja bezbērnu pārim ilgstoši nav bērnu, tad pēc šo līgumu esamības vai neesamības var spriest par scenārija detaļām. Ļoti bieži ir nācies sastapt līgumus, kur ģimenē vienam vai otram vecākam līdzdalība bērna nākšanā ir tikai līdz kaut kādam brīdim, bet bērna uzaudzināšanā piedalās pavisam cita persona. Mēģināt iegūt “kārojamo” vīrieti vai sievieti ar maģijas vai pieburšanas metodēm, ja pēc scenārija iekārotais cilvēks “pieder” citam līgumam, protams, ir muļķīgi. Tas sarežģī un pavairo personīgo karmu un savu pēcnācēju karmu.

agresors_upurisAgresors – upuris. Šis līgums izpaužas dažādos intensitātes veidos no vārdu pārmaiņas, morāliem un fiziskiem pazemojumiem līdz pat miesas bojājumiem un vardarbīgai nāvei. Tas ir negatīvais līgums un, neatkarīgi no tā, cik līgums ir “atstrādāts”, ir iespējams atteikties no šī līguma turpmākās tiešās atstrādes. Garīgās attīstības veidā ir iespējams, šo līgumu transformēt caur apziņu. Grūtākais ir apzināties, ka “TĀ dzīvot pietiek” un praktisko ciešanu vietā izvēlēties garīgās apziņas ceļu. Ar vien biežāk pie mums ierodas cilvēki palīdzības meklējumos šī līguma dzēšanā. Šo līgumu pieredzes apgūšanai pielieto Bērna Dvēseles.

Vadītājs – vadāmais. Šim līgumam ir divi izpausmes veidi. Pirmais izpaužas kā dažādas personības (valstu prezidenti) vada tautu sev vēlamajā attīstības virzienā. Otrs vienošanās veids ir tad, ja, piemēram divi draugi visu dara vienādi, tikai viens to pašu ko otrs, ar zināmu laika nobīdi. Viens apprecas, pēc gada otrs arī. Pirmajam piedzimst dēls, otrajam ar to pašu laika intervālu piedzimst dēls. Pirmais uzbūvē māju, arī draugs uzbūvē māju utt. Līgumu biežāk noslēdz Jaunas Dvēseles.

Dziednieks – pacients. Klasiskā forma, kad cilvēkam ir paziņa, kas palīdz grūtos brīžos. Piemēram, divas draudzenes, kur viena no tām ik pa brīdim izsūdz savas problēmas par ģimeni, darbu utt. Satikšanās motīvs ir “papļāpāt” pie kafijas tases, taču šeit darbojas minētā vienošanās. Intensīvāka šī līguma forma ir slimnieka kopšana un dziednieka apmeklēšana. Pozitīvā pieredze – prast dot un ņemt.

Glābējs– glābjamais. Klasiskā forma: policists, ugunsdzēsējs, ūdenslīdējs, mediķis utt. kas glābj nelaimē vai pat nāves briesmās nokļuvušu cilvēku. Ikdienā šis līgums var darboties situācijās, kad vīrietis paņem pie sevis dzīvot sievieti ar bērnu, kurai trūkst eksistences līdzekļu un citi līdzīgi gadījumi. Attīstās spējas ātri rīkoties, pacietība un līdzcietība.

Pasīvais – darbīgais. Vienošanās pamatā ir viena cilvēka ļoti straujas aktivitātes, nesavaldība, darbīgums, turpretī otrs cilvēks ir mierīgs, nosvērts, varbūt nedaudz paslinks un “pakurls” uz aktīvā cilvēka klaigāšanu un vārdu plūdumu, vai arī jūtās iebiedēts (upura statuss). Šī līguma forma sastopama laulāto kopdzīvē vai priekšnieku un padoto starpā. Novērojams Jauno Dvēseļu starpā. Parasti šis līgums izpaužās ļoti sarežģīti. Pieredzes apgūšana: spēja līdzsvarot sevī sievišķo (pasīvo) un vīrišķo (aktīvo) enerģiju.

Atkarīgais – neatkarīgais. Šīs vienošanās pamatā ir viena cilvēka eksistence pilnīgi atkarīga no otra. Bieži atkarīgais ir fiziski vai garīgi slims, retāk sastopama arī psiholoģiskā atkarība. Māca atbildības un uzticības pieredzi.

Eksperts – iesācējs. Viens no līguma slēdzējiem ir sasniedzis atzīstamus panākumus kādā nozarē vai darbības sfērā, kas nav sasaistīta ar izdzīvošanas mākslu. Piemēram, meistars un māceklis, kur jāapgūst spēja efektīvi un precīzi izpildīt noteikumus un likumus; mākleri, ierēdņi, sava aroda pratēji, kas dod padomu, kā veiksmīgāk nopirkt jaunu māju, šķirnes kucēnu, izveidot kādu projektu atbilstoši mūsdienu prasībām utt.

Pamestais – pametējs. Visbiežāk sastopamais variants, kad laulātais draugs aiziet (dzīvot ar citu cilvēku, nomirst) atstājot dzīvesbiedru apstākļos, kas nenodrošina izdzīvošanas iespējas (bez materiālās palīdzības, darba, mājokļa). Loti bieži ar pamesto cilvēku kopā paliek arī bērni vai veci cilvēki. Šo līguma formu lieto Zīdaiņa, Bērna un Jaunās dvēseles, tadā veidā veidojot savu karmu.

Saimnieks – vergs. Tas ir negatīvais līgums. Viens cilvēks juridiski, fiziski un emocionāli pilnīgi atkarīgs no otra. Sastopams mīļāko vai laulāto starpā, ja viens no partneriem pārvalda visus naudas līdzekļus un nosaka emocionālo atmosfēru. Agrāk šī vienošanās bija izteigta vergturu valstīs, harēmos, tagad smagākajā izteiksmes formā: prostitūte – suteners. Diezgan bēdīgas šī līguma sekas var būt uzņēmuma īpašniekam, ja viņam ir šāds līgums ar savas firmas grāmatvedi, kur grāmatvede ir saimnieks, bet īpašnieks vergs. Šādās attiecībās pastāv iespēja, ka uzņēmuma seifs var izrādīties tukšs, bet grāmatvedi ar visu naudu nevarēs atrast pat vispieredzējušākie detektīvi.

Spēlmanis – bandinieks. Spēlmanis manipulē ar bandinieku, bet bandinieks pat nenojauš, ka tiek ierauts “netīrās” spēlēs un, nepieciešamības gadījumā, tiek palikts pat zem “sitiena”. Tas ir negatīvais līgums. Šis līgums bieži izplatīts valsts pārvaldītāju “spēlēs”, bet var eksistēt arī starp ģimenes locekļiem. Pielieto, galvenokārt, Jaunās Dvēseles, lai iemācītos pareizi pielietot varu un valdīšanas enerģiju.

Sargātājs – aizsargājamais. Senajos laikos šī līguma forma izpaudās kā bruņinieks un dāma, tagad advokāts un klients, vai jebkurš stiprāks cilvēks, kurš aizsargā fiziski, garīgi vai materiāli vājāko. Pozitīvā pieredze: sadarbība, rūpes, vara un spēja pieņemt visu tā, kā tas ir.

Uzraugs – ieslodzītais. Klasiskā forma uzraugs un cietumnieks, bet bieži šī forma sastopama bandās, noziedzīgajos grupējumos, kā arī ģimenes locekļu starpā, kur viena persona atņem fizisko, emocionālo vai garīgo brīvību. Kur tik ilgi biji? Ar ko tu biji? Kas tev kabatās? Kāpēc tu no manis visu slēp? Ko tu tur darīji? Šādi un līdzīgi jautājumi norāda par šī līguma esamību. Tas ir negatīvais līgums.

Vienošanās veidi: sponsors – sponsorējamis, kārtībnieks – nevīža, aktīvais – pasīvais, mīlamais – bezcerīgi iemīlējies, mākslinieks – producents, taupīgais – izšķērdīgais, naivais – kārdinātājs un daudz citi gan pozitīvi gan negatīvi līgumi ir sastopami katrās attiecībās. Vienam cilvēkam dažādu līgumu skaits skaitliskajā izteiksmē ir neierobežots.

Informācijas avots urantija.lv.

Noskaidrot savas karmiskās attiecības varat atnākot uz semināru vai individuālo seansu .

Padalīties sociālajos tīklos

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
comments powered by HyperComments

Leave a Reply