5.uzdevums - Formulējam pareizi merķus  
4.uzdevums - Gada rezultātu apkopošana

6.nodarbība - 15 kritēriji mērķu patiesīgumam

 

Jūs jau sarastījāt 50 vēlmes (kāds pat 100!) nākamajām 365 dienām?

Ir pienācis īstais brīdis tās pareizi NOFORMULĒT, lai jūsu zemapziņa pati ieslēgtos to realizācijā.

No pareizas formulēšanas par 80% ir atarīga mūsu mērķu realizēšanās.

Un nebaidieties no AMBICIOZIEM mērķiem.

Visspēcīgākās pozitīvās emocijas mēs izjūtam tieši tad, kad mēs progresējam vissarežģītākajos mērķos.

Uzstādiet tos mērķus, kuriem šobrīd nepietiek resursu. Resursi nekad nav pamatpārbaudījums mērķu sasniegšanā. Jo, ja šobrīd tev viss ir pietiekami mērķa sasniegšanai - visticamāk, ka tavs mērķis ir pilnīgi maznozīmīgs. :)

Grūtības nav resursos - grūtības ir VĒLMĒS.

Visbiežāk tieši ierobežojumi un trūkums atbrīvo nepieciešamos resursus.

Skatieties un klausieties video, lai labāk izpras ;-)

 

Uzdevums:

       1. Atgādinājums no 1.uzdevuma:

         2. Pārbaudiet pēc šiem kritērijiem savus sarakstītos mērķus, lai tie        piepildītos minimums 70% no jūsu saraksta tuvākajā mēneša pusotra laikā. 

______________________________________________________________________________

© 2021 · Reinkarnaciologs, vēlmju meistars Inga Ružicka · www.reinkarnacija.lv 

Цена:
Описание:
Заполните форму