• Jūs vēlaties atcerēties vairākas savas iepriekšējās dzīves?
 • Jūs vēl nevienu savu iepriekšējo dzīvi neesat redzējuši! Jūs to varat labot! ;-)
 • Jūs iespējams jau esat “reinkarnacionikas neofīta” kursā atcerējušies agrīno bērnību un, iespējams, 1-2 iepriekšējās dzīves. 
 • Jūs mākat pārskatīt savas pagātnes situācijas, pārvietoties pa tām un atcerēties, atrodoties situācijas iekšienē un skatoties uz to no malas (“ķermenī un ārpus tā”). Iespējams jūs to nemaz nemākat, nekas, Praktiķa kursā jūs to visu apgūsiet.
 • Jums ir atvērtas agrīnās bērnības atmiņas mammas vēderā un pāreja uz iepriekšējo dzīvi. Arī ja vēl nav nekas.
 • Jūs esat pieskārušies garīgai pasaulei. Iespējams, jūs jau satikāties ar saviem Pavadoņiem. Ja neesat, tad to varēsiet labot šajā apmācības kursā.

Kā šīs iemaņas atcerēties iepriekšējās dzīves palīdzēs uzlabot jūsu pašreizējo dzīvi un padarīt to labāku.

 

Stipra veselība

Iedomājieties, ka vienā no iepriekšējām dzīvēm jūs bijāt dziedniece un precīzi zinājāt, kā sevi izdziedināt.

Vai jums noderēs šīs zināšanas?

Mīlestība un uzticība ģimenē

Zināšanas par iepriekšējām dzīvēm palīdz radīt mieru ģimenē.

Bieži vien jums blakus iemiesojas radniecīgas jums dvēseles. Ar katru no jūsu tuviem cilvēkiem jūs esat saistīti ar dažādiem pagātnes stāstiem no iepriekšējām dzīvēm.

 • Iespējams, jums ir pazīstamas sajūtas, kad, pirmo reizi ieraugot cilvēku, rodas sajūta, ka jūs par viņu visu zināt un viņš ir 100 gadus pazīstams.
 • Iespējams, ka iepriekšējā dzīvē jūs ar savu partneri jau tikāties un aizvainojums un nesapratne “velkas” no turienes. Un jūs sarunājāt šajā dzīvē tikties, lai pabeigtu uzdevumus, mācību stundas un palīdzētu viens otram.
 • Jūsu bērni arī jūs nejauši nav izvēlējušies. Tāpat arī jūs atnācāt uz savu ģimeni ar svarīgu uzdevumu.

 

Šīs atmiņas palīdz labāk saprast savus bērnus un atlaist pretenzijas pret vecākiem, kā arī veidot uzticības pilnas attiecības.

Finansiālā labklājība

Materiālā labklājība - tas ir jūsu darbības rezultāts. Un darbības “pa tiešo” ir atkarīgas no cilvēka domāšanas veida.

Lai saņemtu citu rezultātu, vajag izmainīt apziņu un attieksmi pret naudu.

Un šeit jums palīdzēs jūsu bagātie un veiksmīgie iemiesojumi.  

Jūsu dvēselei ir pieredze, kad visu laiku ir bijusi nauda, kaut vai vienā dzīvē jūs tiešām esat pelnījuši lielu naudu un mācējuši ar to rīkoties. Un, iespējams, radījāt no nulles finanšu impēriju. Un kāds vadīja veselu valsti.

 

Atceroties, kā jūs domājāt un rīkojāties tad, un izmantojot šīs zināšanas esošajā dzīvē, jūs tiešām uzlabosiet savu materiālo stāvokli.

Jūsu spēju atdzīšana

Atklājiet savus talantus.

Nav svarīgi, cik jums tagad ir gadu - ja jums gribas zīmēt vai dziedāt, tātad kādreiz jūs jau to esat mācējuši.

 • Jūs varat atcerēties savu mākslinieka iemiesojumu un sākt zīmēt.
 • Jūs viegli mācīsieties, it kā nemācoties no jauna, jo atcerēsieties to, ko jau kādreiz mācējāt. Piemēram, jūs gribat iemācīties angļu vai japāņu valodu.

 

Jebkuras spējas vai talanti, ar kurām jūs iepriekšējās dzīvēs esat bijuši apveltīti, var izpausties šajā dzīvē.

Jūs esat gatavi atzīt, ka jūsu dveselei ir tādas spējas?

Profesionālā realizācija

Šeit kļūst vēl interesantāk.

Katrai dvēselei ir sava specialitāte.

Kādam patīk būt pētniekam no dzīves uz dzīvi, kādam zinātniekam, kāds izvēlas palīdzēt cilvēkiem.

Ja izvēlēsieties kādu profesiju, ieklausoties dvēseles vēlmēs, tad jums nekad nebūs grūti. Jūs nostāsieties uz sava ceļa un dzīve ritēs viegli.

Gribat uzzināt, ar ko nodarbojas jūsu dvēsele, kad viņa nav iemiesojusies uz Zemes?

Sava dzīves aicinājuma izpratne

Pirms dvēsele atnāca uz Zemes, viņa izvēlējās savu ceļu - to, priekš kam ir paredzēta šī dzīve. Un salika zīmes un atgādinājumus. Paprasīja aizgādņiem, lai šajā ceļā sargā.

Un pēc tam piedzima un visu aizmirsa.

Gribat atcerēties, ko jūs sev esat sadomājuši, pirms piedzimāt šajā dzīvē?

Jūsu dvēselei ir simtiem iemiesojumu, un četru mēnešu laikā jūs varat bez pūlēm atrast jebkuru informāciju vai iemaņas, kuras jums ir nepieciešamas tieši tagad.

Kā jūs domājat, vai šīs iemaņas var izmainīt jūsu šī brīža dzīvi?

Tās dos jums priekšrocības salīdzinājumā ar citiem cilvēkiem, kuri balstās TIKAI uz šīs dzīves ietvaru zināšanām un pieredzi?

Unikāla programma, kura aktivizē gan dvēseles,

gan iepriekšējo iemiesojumu atmiņu

REINKARNACIONIKAS PRAKTIĶIS

 

4 mēnešu apmācības kurss, kurā jūs apgūsiet iemaņas pārskatīt iepriekšējās dzīves pēc sava personīgā pieprasījuma

Apmācības kursa sākums 2019. gada 29. un 30. janvārī

Rīgā, Bruņinieku ielā 36

Vakara grupa otrdienās plkst.18.30-21.30 un rīta grupa trešdienās plkst.11.00-14.00

 

 • Jūs atcerēsieties 10 un vairāk savas iepriekšējas dzīves, kādas epizodiski un citas detalizēti.
 • Izpētīsiet dažādās izpausmēs savas dvēseles pieredzi: bagātību un nabadzību, līdzsvarotas un “nelabās” dzīves, savus dzīvnieku iemiesojumus un esību uz citām planētām, tāpat arī pieredzi veselības jomā, atradīsiet talantus un spējas.
 • Sāksiet aizpildīt savu iemiesojumu karti.
 • Apzināti izdzīvosiet nomiršanas pieredzi un pāreju pēcdzīves pasaulē.
 • Iepazīsieties un iemācīsieties vērsties pie garīgās pasaules palīgiem  un saviem Pavadoņiem.
 • Satiksieties ar savu radniecīgo dvēseļu grupu un sapratīsiet, ar kuru no tiem jūs šobrīd esat iemiesojušies.
 • Apgūsiet nodomu spēku un iemācīsieties jebkurā situācijā pārvietoties pa savām atmiņām.
 • Iemācīsieties no jebkuras situācijas iegūt vērtīgu priekš jums informāciju.
 • Iemācīsieties pārslēgt savus uztveres kanālus labākai situācijas pārskatīšanai.
 • Iemācīsieties pārnest no iepriekšējām dzīvēm atrasto informāciju, spējas un zināšanas uz šo dzīvi.
 • Iemācīsieties strādāt ar “traumatiskām” šīs dzīves situācijām un saprast to rašanās iemeslus.
 • Atcerēsieties, ko jūsu dvēsele uz šo dzīvi ir plānojusi, jūsu dzīves aicinājumu.
 • Varēsiet uz jebkuriem jautājumiem atrast atbildes un redzēt rašanās iemeslus.

 

1.nodarbība. 

Kā strādā jūsu atmiņa. Savu kanālu testēšana.
 

2.nodarbība. 

Regresija. Dzīves līnija.
 

3.nodarbība.

Jūsu dvēseles iemiesojumu vēsture. Ceļojums uz iepriekšējo dzīvi caur iemiesojumu karti. 
 

4.nodarbība.

Necilvēcīgie iemiesojumi. Esmu bijis zilonis vai baobabs?
 

5.nodarbība.

Par ko domā vīrieši un ko grib sievietes.
 
 

 

6.nodarbība.

Kā atcerēties savus talantus un spējas no iepriekšējām dzīvēm un pārnest tās uz šo dzīvi.

7.nodarbība.

Pāreja: ko redz dvēsele pēc fiziskā ķermeņa nāves.
 

8.nodarbība.

Dvēseļu pasaules izpēte. Kā atcerēties savus Pavadoņus.
 

9.nodarbība.

Kā jūs ieplānojāt savu dzīvi.
 

10.nodarbība.

Kā ir būt bagātam un veiksmīgam.
 

11.nodarbība.

Jūsu dvēseles unikalitāte: rašanās, izaugsme, Dvēseles dzīve pirms iemiesošanas.

 

12.nodarbība.

Kā izvēlēties pareizo ceļu vai kā pieņemt pareizo lēmumu.

13.nodarbība.

Savstarpējie iemiesojumi.

14.nodarbība.

Kā atrast izdziedināšanos iepriekšējā dzīve.
 

15.nodarbība.

"Nelabie" iemiesojumi.

 

16.nodarbība.

Kad jums palīdz Augstākie spēki un Sargeņģeļi.

Reinkarnacionikas PRAKTIĶA sertifikāts apliecinās, ka esat apguvuši reinkarnacionikas metodes iemaņas darbā ar sevi. Un šis sertifikāts dos jums iespēju turpināt apmācības nākamajā KONSULTANTA apmācības kursā.  
 

Kursu vadīs Inga Ružicka

 • Sertificēts "reinkarnacionikas" konsultants, treneris.
 • Likteņa matricas, cilvēku karmisko uzdevumu dziedināšanas konsultants.
 • Novadījusi vairāk kā 1700 individuālo konsultāciju.
 • Novadījusi vairāk kā 60 semināru pēc “reinkarnacionikas” metodes.
 
 • Mazās grupās no 8-12 cilvēkiem.
 • Vai individuāli priekš VIP-klientiem pēc individuāli sastādīta grafika. Pirmos divus mēnešus (8 nodarbības) individuāli un pēc tam divus mēnešus (8 nodarbības) pievienojas grupai, lai uzkrātu vairāk prakses.
 • Otrdienās vai trešdienās.
 • 1 reizi nedēļā.
 • Rīta grupā no 11.00-14.00, vai vakara grupā no 18.30 līdz 21.30.
 
Starp nodarbībām visiem studentiem ir iespēja:
 • Izpildīt interesantus mājas darbus - individuāli vai pāros kopā ar saviem kursabiedriem.
 • Nostiprināt iemaņas, kuras ir iegūtas nodarbībās klausoties nodarbību ierakstus, meditācijas.
 • Reinkarnacionikas Institūtā savā kabinetā ir iespēja paaugstināt savas vibrācijas klausoties Garīgo kuratoru vēstījumus, meditācijas.
 • Un vienkārši komunicēt ar grupas domubiedriem ;-)
 
Izvēlieties sev piemērotu apmācību variantu - kursa izmaksas par 4 mēnešiem 
 

Standarta grupas variants

 • 16 nodarbības. 

15% atlaide ja nāk no vienas ģimenes, draugi

 • Dalība kursos kopā ar tuvo cilvēku.
 • 16 nodarbības.

Grupas variants + individuālā konsultācija

 • 16 nodarbības.
 • Individuālā konsultācija pēc divu mēnešu apmācībām. 

VIP

 • 8 nodarbības- INDIVIDUĀLI.
 • Sākot no 9 nodarbības grupā,  lai uzkrātu vairāk prakses.
330 eiro par 4 mēnešiem 560 eiro no diviem tuviem cilvēkiem par 4 mēnešiem 380 eiro par 4 mēnešiem 620 eiro par 4 mēnešiem
 
 
Apmācības ilgst 4 mēneši, 16 nodarbības. Ja maksā visu summu uzreiz 5% atlaide. Iespējams veikt maksājumu pa daļām.


Pierakstīties var uzklikšķinot ŠEIT
vai rakstot uz tālr. Nr.: +371 20211211 "pierakstos uz apmācības kursu janvārī un savu vārdu". 

Adrese: Rīga, Bruņinieku iela 36, 2. stāvā. Māja atrodas starp A.Čaka un Kr.Barona ielām (Tramvaja pietura "Bērnu pasaule"). Paskatīties kartē varat uzklikšķinot šeit. Ja brauc ar mašīnu, tad ir iespēja iebraukt pagalmā, bezmaksas stāvvieta. 

Tiekamies 29. vai 30. janvārī!

__________________________________________________________________

© 2019 · Inga Ružicka · www.reinkarnacija.lv

Цена:
Описание:
Заполните форму