VĒRŠANĀS PIE ERCEŅĢEĻIEM  

 

Šī vēršanās pie Erceņģeļiem ir kā tāda iniciācija, savienošanās ar viņiem un lūgšana pasargāt, palīdzēt, ievirzīt, dziedināt utt.. Lai turpmāk viņi visu laiku būtu klātesoši un palīdzētu.

Ja jau esat ar tiem savienojušies, tad šī medītācija vēl vairāk, jaudīgāk, pat apzinātāk var pastiprināt šo jūsu sadarbību.

Instrukcija meditācijai

Meditācijas laikā piesauksim septiņus Erceņģeļus un viņu Gaismas Leģionus.

 • Un pie katra Erceņģeļa jūs varat lūgt par sevi un saviem mīļajiem - vīru, sievu, bērniem, mammu, tēti, māsu, brāli. Tas izskatīsies šādi: 

Meditācijā skanēs: "Es piesaucu Iemīļoto Erceņģeli Mihailu un Aizsardzības Eņģeļus un lūdzu mani aizsargāt ( un … to cikvēku vārdi, par kuriem lūdzat) no visa, no kā ir nepieciešams aizsargāt – no jebkurām briesmām ...."

Man tas skan tā: "Es piesaucu Iemīļoto Erceņģeli Mihailu un Aizsardzības Eņģeļus un lūdzu mani aizsargāt un aizsargāt Tomasu, Kevinu un Teo no visa, no kā ir nepieciešams aizsargāt – no jebkurām briesmām ...."

 • Un palīdzēt realizēt plānus un kamēr es meditācijā klusēšu jūs vart domās izskriet cauri visiem nedēļas plāniem, darāmiem darbiem. Pilnīgi noskaitīt darāmo darbu sarakstu, tas nozīmēs, ka jūs lūdzat, lai šie Erceņģeļi jums palīdz, lai tie iet pa priekšu un izkārto visu vislabākajā variantā.
 • Piemēram, ja jūs viņus piesaucat katru nedēļu pirmdienā, tad noskaitiet darbus nedēļai, ja vienu reizi mēnesī, tad skaitiet visu, ko plānojat darīt mēneša laikā. 
  • Ja īsti nezinat, kas būs nedēļas laikā, tad varat šajā brīdī vizualizēt savā ieksējā ekrānā nedēļas dienas: pirmdiena, otrdiena, trešdiena utt. un ļaut, lai tur parādās viss kam tur būtu jābūt, jo Erceņģeļi un pārējie Eņģeļi zinās kādos plānos jums tur ir jāpalīdz.
 • Tāpat var viņus saukt, kad dodaties kādā ceļojumā, ekskursijā, uz nometni, uz kādu pasākumu, kur vēlaties gūt kaut ko priekš sevis, vai, ja dodaties, lai kādam kaut ko pastāstītu, iemācīt, tad var pasaukt viņus visus, lai sargā uz ceļa un palīdz pasākumā, lai viss izdodas viss labākajā variantā. 

Meditācijā skanēs: "... un palīdzēt realizēt manus plānus (… var arī izteikt gan domās, gan balsī tos, kuri ieplānoti dienai vai kādam periodam) – un palīdzi it visā tajā, kur TU gribi man palīdzēt un būt ar mani (un…. to cilvēku vārdi, par kuriem lūdz) katru brīdi, pat tad, ja es aizmirsu par to palūgt."

Man tas skan tā: "... un palīdzēt realizēt manus plānus: darbā ar klientiem, vedot ceļojumos, veidojot "likteņa matricas" aprakstus, vadot nodarbības, mācību procesā, mijiedarbojoties ar bērniem – un palīdzi it visā tajā, kur TU gribi man palīdzēt un būt ar mani ..."

 • Meditācijas laikā piedāvāšu atkārtot domās aiz manis, tad:
  • jūs atkārtojat domās, ja gribas balsī varat balsī;
  • vai vienkārši piekrist tam, ko es saku. Domās teikt: jā (es tam piekrītu, es to gribu, man to vajag). Jo es jau tāpat runāju jūsu vardā.
 • Tāpat jūs varēsiet pieņemt to, ko es piedāvāšu, un, ja gribēsiet varēsiet noraidīt un nepieņemt. 
 • Ja es jūs par ātru dzenu uz priekšu, piedavāju jau kaut ko citu teikt, darīt un domāt. Tad vienkārši pieņēmiet to plūstoši. Vai vienkārši turiet pirkstu uz pauzes un, kad nepieciešams uzlieciet pauzi izsakiet domās visu to, ko vēlējāties un, kad esat to izdarījušas/ši spiediet Play un turpiniet meditāciju. 

 

 • Pēdējo piesauksim Ercenģeli Metatronu un tur būs teikums: palīdzēt bērnam, bērniem - lūdzat par kādu konkrētu palīdzību bērnam.

Meditācijā skanēs: "Es piesaucu Iemīļoto Ercenģeli Metatronu un lūdzu parādīt man (un... to cilvēku vārdi, par kuriem lūdzam) Mācību Ceļu, sniegt Skaidrību manos Nodomos un Pārliecībās, palīdzēt bērnam (vai bērniem - pēc nepieciešamas lūdzam par kādu konkrētu palīdzību bērnam) ..."

Man tas varētu skanēt šādi: "... sniegt Skaidrību manos Nodomos un Pārliecībās, palīdzēt dēlam Kevinam viegli un brīvi uztvert mācību vielu, mājas darbu izpildes procesā, lai tie notiktu viegli un komfortabli, sadarbībā, komunikācijā ar pasniedzējiem, lai tas notiek draudzīgi, kvalitatīvi un ekoloģiski .... "

 

Vērsties pie Erceņģeļiem var katru dienu, vai iknedēļu, vai reizi mēnesī.

Parasti tiek ieteikts veikt no rītiem, bet principā var veikt jebkurā dienakts laikā.

MEDITĀCIJA

____________________________________________________________________

© 2021 · Reinkarnaciologs Inga Ružicka · www.reinkarnacija.lv 

 

Цена:
Описание:
Заполните форму