Meditēšana uz ūdens vai par ūdens stihijas mijiedarbību uz ķermeņa struktūrām

_9Šī būs saruna ar Raiti Jokumu kvantu bioenerģijas pazinēju, dvēseļu dziednieku par meditēšanu uz ūdens vai par ūdens stihijas mijiedarbību ar cilvēka ķermeņa struktūrām.

Intervijas audio ieraksts nr.1 un zemāk teksta formātā

Intervijas audio ieraksts nr,2

Inga: Ko dod cilvēkam meditācija uz ūdens uz jahtas? Vai ir atšķirība starp to, ka mēs meditējam guļot uz ūdens, peldot pa ūdeni uz jahtas, vai uz kāda matracīša vai mēs guļam vienkārši uz Zemes vai sēžam un stāvam uz Zemes, iedomājamies, ka mēs esam ūdenī, pie ūdens vai vēl kaut kā savādāk?

Raitis: Tur katram ir par 10 atbildēm, princips viens. Ūdens struktūra ir viens no pirmsavotiem , kas radušies šķidrums kā šķidrums, kas eksistē uz mūsu planētu Zemi, tāpat kā visas citas meklē zinātnieki, kaut kādas struktūras uz citām planetārām sistēmām, kur ir šķidrums, kas pielāgojas pie tās būtņu eksistences darbības veidiem un struktūrām utt.

Inga: Būtne, t.i., mēs kā cilvēki arī?

Raitis: Mēs esam būtnes kā cilvēki, mēs esam būtnes,bet zem nosaukuma cilvēks. Eksistējošās citu planētu būtnes, viņām ir savas struktūras šķidrumam, tās kuras ir un eksistē, ar savādāku struktūru,bet principā viss, viena no darbībām ir šķidrums, kurš tek mūsu dzīslās kā asinis, ar nosaukumu, kurš sastāv no 80 procentiem, ja nemaldos, jāskatās citās grāmatās, kā sarakstīts. Tā ir šķidrums. Ūdens ir viena no struktūrām, kas izbalansē gan mūsu ķermeni, gan visu planētu struktūru. Meditējot uz ūdens nāk spēcīgāki viļņi, jo ūdens ir kā materializētājs, impulsu, vibrāciju palīglīdzeklis enerģētiskajām funkcijām, kas izveido balansu ar lietu, ar sauli, ar visiem 5 elementiem, kas ir mūsu Zemes pamatsastāvdaļa, tai pašā skaitā caur mūsu ķermeni izvadot un ievadot šķidrumus, kurus sastāvs ir gan šķidrums, gan ūdens, gan visas pārējās vielas. Meditējot uz ūdens, nāk vieglāki impulsi, kuras sastāv ūdens struktūras no jauniem un visiem tādiem nosaukumiem, kodiem un informatīviem avotiem, par kuriem mēs uztveram tajā pašā skaitā enerģiju. 

Ievadam gan  sevī, saprātā, gan ķermenī pieņemamo daudzumu tas, kas ir mums pieņemams.

Inga: atbilde ir savādāk uz ūdens nekā uz zemes. Var kaut kā procentuāli to apmērām.

Raitis: Tur mijiedarbosies ūdens, ja ūdens meditācija notiek uz ūdens regulēsies ķermeņa struktūra cilvēkam iekšā pašam izstrādājot uguni, kurš ir saistībā pēc 5 elementu sistēmas – uguns, ūdens dzēš viens otru, viens otram palīdz, bet viņš ieies mūsu asins struktūrās  iekšā kā šķidrums, jo mēs sastāvam pārsvarā no šķidruma,kas ir mūsu asinis ar visām pārējām šķidajām vielām,  viņš izlīdzinās izstrādājot  balansu pie ūdens struktūras, kura tiks lieta varbūt mazliet  spēcīgā, bet viņa izbalansēs pārējās visas rindas sistēmā, apļa sistēmā. Jo no ūdens nāks viļņi, tiks izdzīti, ar uguns enerģiju sāks darboties spēcīgā, tiks pastiprinātas pārējās enerģijas, bet ūdens kā struktūra pati izlīdzinās kā jūra, skatoties kā tas cilvēks cik pieņems. Ja viņi pārāk daudz pieņems to enerģiju savādāk būs, utt. Visam ir balanss noteikts. (05:02)

Inga: Ir tā, ka mēs esam uz ūdens un zem ūdens ir zeme, tātad ir zeme un ūdens, gaiss, saule, cilvēks, bet, ja mēs esam uz zemes, tad tas ūdens viņš kaut kur zemē dziļumā ir, bet viņš nav tādā apjomā varbūt, vai tas ir savādāk tomēr, kā mēs uz ūdens savienojamies ar zemes enerģiju, ar zemi.

Raitis: Mēs savienojamies caur ūdeni ar zemes enerģiju, tanī pašā laikā ar gaisa enerģiju un visām tām pārējām esošajām darbībām. Ja mēs esam uz zemes, zem zemes pa slāņiem tāpat nāk enerģētiskie slāņi ar ūdens funkcijām, kuru  arī veido, tikai tur ir cita sistēma caur ūdens, caur zemes attīrīšanu, caur zemes filtrācijas ritmiem, jo gaiss ir arī ir ūdens. Gaisa veidā šķidrāks, jo ūdenim iztvaikojot rodas gaiss H20 struktūra. Pats ūdens iztvaikojot rada no tvaikiem ūdeni, bet tās darbības ir jūras ūdens viļņos, kur ir stihijas spektrs, staigā viņas ar tiem viļņiem, izdala spēcīgākus impulsus, jonizē, lai vada elektrību spēcīgākā veidā nekā, ka ir mierīgi vai stāv. Atklāts ūdens ir atklāts ūdens, lielāki plašumi nekā maza peļķīte. Tai pašā skaitā ar jūras viļņiem, smiltīs ar akmeņiem, akmeņi izstaro, smiltis izstaro savus enerģētiskos veidojumus, kas nāk no zemes, pa ūdens molekulārajām struktūrām uz augšu un mēs viņas uzņemam vairākā veidā, dabīgākā veidā, ar daudzām izpausmēm priekš katra cilvēka, cik cilvēks viņas var uztvert, un cik viņam nepieciešams.

Inga: Ūdens ir informatīvais lauks, lielākais uz zemes, pareizi?

Raitis: Principā jā. Ūdens sastāvdaļas, kas sadalās atkal no vairākām, no visa kā.

Inga: Vai tā ir, ka uz ūdens mēs visefektīgāk, visātrāk, vislabāk varam attīrīties, uzlādēties, piepildīties?

Raitis: varbūt neteiksim efektīvāk, vislabāk, jo katram cilvēkam ir sava stihija, kas nepieciešams vienā vai otrā gadījumā, tas ir viens no variantiem, kā cilvēkam attīrīties ir iespējams labvēlīgākā viņam pieņemamākā veidā, ja viņš to ir izvēlējies, tātad ne pa velti viņš tur aiziet, viņam interesē, viņam pati stihija jau piesaista.Tiem cilvēkiem, kuriem nepiesaista, viņi neies uz ūdens, viņiem bailes, kaut gan citiem ir nepieciešams tās bailes pārvarēt, tieši aiziet nodzēst to uguni, to struktūru, kas nav nobalansēta ar ūdens struktūru. Bailes aizies līdz ar to no ūdens, pieņemta ūdens struktūra, līdz ar to  ķermenī izbalansēta tā baiļu iziešanas funkcija no ūdens. Tur ir divi veidi, dažādas variācijas ar vēl plus visdažādākām variācijām, bet katram cilvēkam ir izvēle izvēlēties, vienu vai otru, tā ir iespēja iet vai neiet uz to. Ir viens, ka to izveido vienā veidolā- es gribu uz ūdens vienkārši priekam, viens izmanto- es gribu izmest bailes no ūdens plus un mīnuss, viens un otrs, bet abi divi strādā, sevis apzināšana.

Inga: Vai var to kā salīdzināt, pieņemsim mums cilvēkiem savā ķermenī arī līdzsvarot, harmonizēt balansēt to vīrišķo, sievišķo enerģiju. Vai to var tāpat pielīdzināt, ka mums savā ķermenī vajag līdzsvarot to ūdens stihiju, uguns. Viņas tāpat jālīdzsvaro kā vīrišķo, tā sievišķo, tāpat arī tām stihijām, būtu svarīgi cilvēkiem visur pabūt, lai līdzsvarotu sevī visu gan uguni, gan gaisu, gan ūdeni?

Raitis: Mums jālīdzsvaro viņas. Izjustu tās stihijas spēku, sabalansētu, lai nebūt šaubas, bailes, tās, kas ir iedzītas no kaut kādām iepriekšējā laika pārdzīvojumiem, no negadījumiem, neteiksim no varbūt negadījumiem, no piedzīvojumiem no uguns, nepatīk, ūdens , bailes līdzsvaro, jo ūdens pārsvarā šķidrums, līdz ar to mums ar acu, ausu, elpošanas sistēmu, maņu orgāniem uzņemam tās struktūras visas, apzinoties un neapzinoties mums, līdz ar to līdzsvaro mūsu iekšējo asins sistēmu ar visiem dārziem, kas tur ir, jo dārzam arī ir nepieciešams ūdens, ja tu neliesi ūdeni, viņš novītīs, skatoties kādam augam, uzsūcam savā ķermenī. Piemēram, tā zeme, kuru mēs aplaistām, ja iestāda puķi, mēs aplaistām, kādu laiku viņai ir labvēlīga attieksme pret viņu, bet tikko kā trūkst ūdens, viņa uzreiz sāk kalt nost, viņai nav līdzsvars. Viss ir saistībā, līdz ar to tā zeme izdala garaiņus, tvaiku, samitrina zemi tieši tāpat kā mums nepieciešams ainis,  nepieciešams šķidrums. Ūdens, šķidrums, tējas.

Inga: Uz jahtas, uz ūdens mēs savienojamies ne tikai ar ūdeni, bet ar visām stihijām?

Raitis: Ar visām stihijām, kur valdošā tanī momentā ir ūdens kā palīgierīce izlīdzināt tās pārējās struktūras. Šķidrums, tur ūdenī ir iekšā viss siltums, aukstums, uzņemšana, uguns tanī pašā laikā, enerģijas, jo ūdens brīnišķīgi vada enerģijas. Uz kurieni vadīsim enerģiju?

Inga: Sanāk no  savas pieredzes, no tā, ko es redzu, kas notiekas, kur pati esmu vairāk piedalījusies. Parasti ir tā, ka cilvēki veic tādus rituālus, savienošanos ar uguns stihiju. Visi sēž uz zemes pie ugunskura , un kaut kur kādam ir ūdens pudele, vai ir ūdens bļodiņa nolikta, ūdens stihija. Tad mūsu gadījumā uz jahtas, kad mēs būsim, tad mums tā uguns būs mūsos iekšā, mums būs ūdens, mums būs zeme, mums būs gaiss, ēters.

Raitis: Koks, ēters, elpošanas sistēma, pa kuru mēs ievilksim, paši ieelposim nepieciešamās vielas, kas veidosies smalkajos ūdens struktūrās, kas saistīts atkal no ūdens, kas izgaro, tai pašā laikā no viļņiem, kas nāk. Viļņi mūs jonizē, pārvēršas gaišanas, izelpojam iekšā. Saule ir augšā, zeme ir lejā, ūdens pa vidu. Uguns paši mēs esam, kā mēs to uztveram, cik daudz mēs uztveram to visu. Ja mums tas nepieņemams, spļaujam uguni ārā, ar sapratni mums tas nav vajadzīgs vai kaut kādā veidā. mēs līdzsvarojam, līdz ar to to asins struktūras darbību, spļaujam uzreiz to automātiski ārā, tas ir mūsu uguns, kas mums ir jāizmet ārā.

Inga: Vai būtu kaut kādi ieteikumi, kuram vajadzētu, kuram būtu vissvarīgāk tā kā izmantot šo iespēju, līdzsvarot, harmonizēt, balansēties tieši uz ūdens. Kādam cilvēkam? Piemēram, ja tiem cilvēkiem, kuriem stihija pēc astroloģijas, kaut kā vēl var noteikt savu stihiju, viņiem būtu ieteicams?

Raitis: Tiem kuriem bailes. Bailes no ūdens, pārvarēt savas bailes, iepazīties ar ūdens struktūru, viņa jau nav briesmīga, līdz ar to zaudē savu impulsu sevī ne tikai kā bailes pret ūdeni, bet bailes, kas ir vispār principā pret visu. Tas būtu ieteicams, bet izvēle katra cilvēka atsevišķa un tas ir tāpat, ja es neesmu paprovējis teiksim kaut kādu karoti vai kaut kādu zupu. Man kaut ko jāpaprovē, lai es zinātu, kas tas tāds ir. Viņš jau nav slikts, viņš tāds ir. Tas nav ieteikums, tas ir, kā cilvēkiem pašiem ir jāizlemj.

Inga: Vienkārši no Tava skatpunkta, kā Tu to redzi. Kā tas būtu noderīgi? Pieņemsim, ja būtu psihiatrs, tad viņiem ir kaut kādi ieteikumi cilvēkiem. Tev vajadzētu darīt to un to, tad es vienkārši. Tev prasu, vai Tu no sava skatpunkta varētu redzēt vai ieteikt cilvēkiem, ja jums ir bailes, jūs nākat.

Raitis: Tāpat cilvēkiem, kuriem ir kaut kāda nepatika pret jūru, bailes pret viļņiem.

Inga: No mana skatpunkta, no maniem pavadoņiem, trauma, kas gūta iepriekšējās dzīvēs. Viņš ir noslīcis, Tu vienkārši atnāc un atlaid to savu baili, aizejot ūdenī, un, ja būs vajadzība, tad Tu arī ieraudzīsi kaut kādu to momentu, kas Tev ļaus izdziedināt un atbrīvoties no tās bailes.

Raitis: tai skaitā varētu teikt arī tā. Un tas uguns izstrādāsies viņā pašā, ka viņš spļaus ārā, tas ir tas, kas pārkarsis, tas ir tas, kas viņam nepieciešams izmest ārā. Tas ir kā pūķis, kas viņā deg iekšā, man bailes no tā, viņš izspļaus ārā to nevajadzīgo. Viņš sapratīs, viņš nav tik traks, viņš nolīdzinās līdz ar to savu uguns struktūru, tā, kas viņā deg.

Inga: Vai ir vēl kaut kas, ko Tu varētu piebilst saistībā ar ūdeni?

Raitis: Dzeriet ūdeni! Lietojat šķidrumu, katram, cik nepieciešams.

Uzdot papildus jautājumus Raitim varēsiet uz jahtas.

divider_7

Pieteikties uz meditāciju uz Jahtas un saņemt detalizētu informāciju varat ŠEIT.

Rezervēt vietu varat ŠEIT

Sekot jaunumiem varat FB lapā ŠEIT

Pilna vai daļēja raksta izmantošana ir atļauta tikai ar aktīvu avota atsauci uz mājas lapu reinkarnacija.lv Linkam uz avotu ir jābūt tiešam un aktīvam.

Padalīties sociālajos tīklos

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
comments powered by HyperComments

Leave a Reply