Reinkarnācija un reliģija 11.daļā

IslailitiReinkarnācija islāma ķecerīgajos atzaros 

Rakstu sērijā  „Reinkarnācija. Islāma priekšstati” islāma zinātnieks M.H. Abdi aprakstīja notikumus, kuru rezultātā notika reinkarnācijas doktrīnas atšķiršana no ortodoksālo musulmaņu ticības mācības: 

Izcili Muhameda sekotāji daudzu gadsimtu garumā pieņēma mācību par reinkarnāciju, bet slēpa to plašākam ticīgo lokam

Par pamatojumu šai pozīcijai kalpoja noteikti psiholoģiski faktori. Islāma ticības mācība vienmēr ir mudinājusi uz taisnīgiem darbiem. … Bez tam aizsardzības kaujas islāma reliģijas aizsākumos, zināmas kā Džihāds jeb svētie kari, kā arī vēlākie kari ar mērķi iekarot (tātad ne svētie kari) ļoti būtiski ietekmēja islāma tālāko virzību. Senāk filozofiskie, mistiskie un ētiskie virzieni saņēma būtiskus stimulus attīstībai, bet vēlāk, noteiktu politisku darbību rezultātā, šie stimuli samazinājās un norima pavisam. Un ar laiku arābu republikas kļuva par monarhiskām  valstīm; filozofi un svētie zaudēja savu ietekmi.  Tādām tēmām, kā dvēseļu pārmiesošanās ir nepieciešama īpaša pieeja. Lai par tām spriestu, ir nepieciešamas zināšanas un priekšstati par apziņas augstāko līmeni, par cēloņu un seku likumiem un par evolūcijas  darbības likumiem. Monarhi neinteresējās par šādām, ar politiku nesaistītām, lietām. Līdzīgi, kā tas notika ar daudzām citām mācībām, mācība par reinkarnāciju ir pieejama tikai sūfijiem un sūfisma vēstures speciālistiem … un tomēr, tiem musulmaņiem, kuri atklāti tic reinkarnācijai un tiek dēvēti par ķeceriem, diez vai draud briesmas.

Tradicionālo islāma virzienu sekotāji tomēr baidās tikt nodēvētiem par ķeceriem, tamdēļ reinkarnācijas doktrīna tiek apskatīta tikai sūfiešu tradīcijās. Daži ortodoksāli teologi uzskata, ka bez ticības dvēseles pārdzimšanai ir grūti saskaņot islāmā sludināto morāli un reliģisko mācību.  Piemēram, Mūrs atzīmē, ka nespēja savienot nevainīgu bērnu ciešanas ar ideju par Dieva žēlastību vai taisnību, liek daudziem liberāliem musulmaņu teologiem (mutazilītiem)  uzskatīt, ka mokas radušās iepriekšējās dzīvēs paveikto grēku rezultātā … Mācība par reinkarnāciju ir imama kulta (šiītu) neatņemama sastāvdaļa; šī mācība visai specifiskā formā ir sastopama arī starp ismailītiem.

Islāma vēstures speciālists Brauns šo domu attīsta savā darbā „Persijas literatūras vēsture”. Stāstot par islāma ezotēriskajiem virzieniem, viņš piemin trīs reinkarnācijas veidus, kurus atzīst musulmaņu domātāji:

  • Hululs – atkārtota svētā vai pravieša iemiesošanās
  • Ridžāts – imama vai kāda cita reliģiska darboņa atgriešanās uzreiz pēc nāves
  • Tanasuhs – jebkuras dvēseles iemiesošanās.

Ismailīti pat apgalvo, ka Krišna ir nācis šai pasaulē kā Buda, bet vēlāk – kā Muhameds; šā virziena sekotāji tic, ka visi diženie skolotāji pārdzimst vairākkārt, nākamo paaudžu laimei. Daudzi mūsdienu musulmaņi atzīst, ka ir gatavi, vismaz teorētiski, atzīt reinkarnācijas eksistenci. Tāpat kā citās ābramiskās reliģijās, islāmā dvēseļu pārdzimšanas teorija ir novirzīta aizmugurējā plānā un ticība tai tiek uzskatīta par ķecerību vai, labākajā gadījumā, tiek uztverta kā mistiķu prerogatīva. Tomēr pēc dažu pētnieku domām dažādu islāma virzienu un svēto rakstu izpēte norāda, ka reinkarnācijas doktorīna ir šīs reliģijas ticības mācības tradīciju sastāvdaļa. Musulmaņu teologs Erla Vo šai sakarā saka sekojoši:

Atsauces uz reinkarnāciju ir ieaustas bagātīgajā islāma kultūrā un caurvītas ar tās gudrību; tas nav vienkārši „fakultatīvs elements” musulmaņu reliģijā. No otras puses, pat tie islāma virzieni, kuri ir novirzījušies no ortodoksālās formas tik tālu,  ka tiek uztverti kā patstāvīgas reliģijas (piemēram, sūfisms), jau sākotnēji atdalījās no pamata tradīcijām nevis tamdēļ, ka viņi kaut kā savādāk izprastu reinkarnācijas doktrīnu, bet gan daudzu islāma iekšējo vēstures un kultūras problēmu ietekmē. To skaidri parāda garīgo līderu, kuri nesa sevī dievišķo vai zināšanas par to, meklējumi. Uzņemos atbildību pieņemt, ka šīs reliģijas formas ne tikai turpinās eksistēt, bet ar laiku, pateicoties saskarsmei ar citām mācībām, kas radītas islāmā un ārpus tā, arī pieņems jaunu, pievilcīgāku izskatu, kā protestu pret tām uzliktajiem ierobežojumiem.

Informācijas avot Tainoe.ru/chel/ch_reinkaratcia.

Tulkots speciāli priekš Reinkarnistes Ingas. 

Pieskarties Reinkarnācijas esamībai varat atnākot uz semināru vai individuālo seansu .

Raksta pārējās daļas sadaļā REINKARNĀCIJA. Klikšķini, lai pārietu uz sadaļu.

Pilna vai daļēja raksta izmantošana ir atļauta tikai ar aktīvu avota atsauci uz mājas lapu reinkarnacija.com.lv. Linkam uz avotu ir jābūt tiešam un aktīvam.

Padalīties sociālajos tīklos

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
comments powered by HyperComments

Leave a Reply