Kategoriju arhīvs: REINKARNĀCIJA

Reinkarnācija un reliģijas 5. daļa

Daoisms

DaoismsSākot ar dinastijas Haņ periodu, daoisma dokumentos tiek runāts pa to, ka Laodzi, sākot  ar trīs valdnieku un piecu imperatoru laikmetu, ir vairākkārt iemiesojies uz zemes. Vienā no daoisma rakstiem „Džuandzi” (IV.gs.p.m.ē.), tiek apgalvots:

Piedzimšana nav sākums, tāpat kā nāve nav beigas. Eksistē mūžīga esība; eksistē turpinājums bez sākuma. Esība ārpus izplatījuma. Nepārtrauktība bez sākuma laikā.

Turpiniet lasīt

Reinkarnācija un reliģijas 4. daļa

Mahajana

mahajananet_logoZiemeļnieciskais budisms mahajana attīstījās Tibetā, Ķīnā, Japānā un Korejā. Iespējams tamdēļ, ka šī tradīcija daudz vairāk ir aizņēmusies no sākotnējā indiešu budisma, tai ir raksturīga mācība, kurā reinkarnācija ieņem centrālo vietu. Dalailama – tibetiešu budisma augstākais pārstāvis apgalvo: „Saskaņā ar theravādas filozofijas skolu, pēc tam, kad indivīds ir sasniedzis nirvānu, viņš pārstāj būt par personību un pilnībā izzūd; bet saskaņā ar filozofisko domāšanu, personība tomēr saglabājas un „es” eksistence turpinās”.

Turpiniet lasīt

Reinkarnācija un reliģijas 3. daļa

Reinkarnācija budismā un Budas mācībās

reincarnation_bUDADoma par pārdzimšanu ir budismam raksturīga: apgaismību nevar sasniegt vienas dzīves laikā, tam nepieciešami vairāki gadu tūkstoši.  Slavenais budologs Edvards Konze raksta: 

Budas stāvoklis – viens no augstākajiem pilnības sasniegumiem, ko iespējams sasniegt. Budistiem šķiet pats par sevi saprotams, ka, lai to sasniegtu,  nākas ieguldīt milzīgas pūles vairāku dzīvju garumā. 

Saskaņā ar vienu no viedokļiem, sākotnēji budisms atzina gan dvēseles eksistenci, gan tās pārmiesošanos. Kāds filosofijas novirziens uzskata, ka agrīnie budisti radīja dvēseles eksistenci noliedzošu mācību kā pretstatu hinduismam, tādējādi tiecoties nostiprināt budismu kā tradīciju, kura teoloģiski atšķirtos no hinduisma.

Turpiniet lasīt

Reinkarnācija un reliģijas 2.daļa

Reinkarnācijas mehānisms

Dzīvibas_cikls-Truths-imageVēdu rakstos ir teikts, ka dzīva radība atrodas divos materiālajos ķermeņos – rupjajā un smalkajā. Šie ķermeņi funkcionē un attīstās tikai pateicoties dvēseles klātbūtnei tajos. Tie kalpo kā īslaicīgs mūžīgās dvēseles apvalks, tiem ir sākums un beigas un viņi tiek nemitīgi pakļauti dabas likumiem, kuri, savukārt, darbojas saskaņā ar Dieva un viņa alter ego Paramatma gribu. Kad rupjais jeb fiziskais ķermenis tiek novalkāts un kļūst nederīgs, dvēsele atstāj smalko ķermeni. Šo procesu sauc par nāvi. Smalkais ķermenis, kurš pavada dvēseli brīdī starp nāvi un nākamo dzimšanu, satur sevī visas domas un vēlmes, kas arī nosaka rupjā jeb fiziskā ķermeņa izskatu nākamajā iemiesošanā. Tā, atbilstoši karmas likumiem, Paramatmas vadībā dzīvā radība ieiet ķermenī, kas ir viņa domāšanai atbilstošs. Šīs pārmaiņas sauc par dzimšanu.

Turpiniet lasīt

Reinkarnācija un reliģijas 1.daļa

Reinkarnācija – austrumu reliģijās, Hinduismā, Vēdās un Upanišadā

WorldReligionsRamakrishnaKopējais apraksts

Ticību reinkarnācijai veido divi galvenie komponenti:

  • Priekšstats par to, ka katram cilvēkam piemīt kaut kāda būtība (dvēsele, gars u.c.), kas veido konkrētā cilvēka personību, viņa apziņu, kaut kāda daļa no tā, ko cilvēks identificē ar jēdzienu „es pats“. Pie tam būtība var būt saistīta ar ķermeni, bet šī saikne nav neatdalāma un dvēsele var turpināt pastāvēt arī pēc tam, kad fiziskais ķermenis ir gājis bojā. Atbildes uz jautājumu vai dvēsele ir tikai cilvēkiem, vai arī citām dzīvām būtnēm (iespējams, ka tā ir visiem), dažādos pasaules uzskatos tiek interpretēta dažādi. 

Turpiniet lasīt

Ārpus karmas

Arpus_karmas_1000x363

Kad es sapratu, ka karmas nav, bet ir atbildība par domām, darbiem un darbībām man kādu laiku bija dīvainas sajūtas … bet tad sāku palikt uzmanīgāka. Kaut gan laiku pa laikam tāpat sastrādāju “ziepes” 🙂 bet to, kas atgriežas atpakaļ uztveru adekvātāk! Skaidrs ir viens, ka “ziepju” sastrādāšana ir spēku izšķērdēšana!

“Telpas redzamība”, stāvoklis “ārpus karmas”“elle un paradīze zemes virsū”.

Turpiniet lasīt

Karmas un Reinkarnācijas Likumi.

Karma-i-reinkarnacijaKarmas Likums – visuma, cēloņu – seku likums, saskaņā ar kuru labie vai sliktie cilvēka darbi nosaka tā likteni. Karma – Dvēseles uzkrātā pieredze, kuras rezultātā, vai nu notiek attīstība, vai degradācija. Karmas Likums veic cilvēka darbību pozitīvo, kā arī negatīvo darbību seku realizāciju, un tādā veidā dara cilvēku atbildīgu par savu dzīvi, par tām visām ciešanām un baudām, ko tā nes.

Turpiniet lasīt

Kas ir Karma un kā izkļūt no zemo vibrāciju virpuļa?

karmaLOGOPiedāvāju jums izlasīt brīnišķīgu viegli uztveramu rakstu, kuru ir uzrakstījusi man kolēģe Marina Saburova. 

Kas tad galu galā ir KARMA? Patīkamu un atklāsmēm bagātu lasīšanu 😉

Marinas Saburovas personīgo novērojumu un pētījumu atskārsmes.

Tas, ko pašlaik rakstu un tas, ko vēlos paust, neesmu izlasījusi nevienā grāmatā. Visas šīs zināšanas un atziņas ir nākušas tikai izrietot no manas pieredzes un pētījumiem.

Līdz šim brīdim esmu veikusi ap 1000 seansiem, kopā ar klientiem iegremdējoties viņu iepriekšējās dzīvēs, pārrakstot viņu dzīves, pie tam izskatot labākos scenārijus – iespējamo notikumu attīstību. Tāpat arī apspriežoties ar klientu pavadoņiem, skolotājiem par šo iemiesojumu apgūtiem – izpildītiem un neapgūtiem – neizpildītiem dzīves mācību uzdevumiem.

Pats galvenais, ko esmu sapratusi un ko gribu teikt: Karma – tas nav sods.

Karma – tā ir jebkura dvēseles pieredze.

Turpiniet lasīt

Maikls Ņūtons pirmais ceļvedis uz IEPRIEKŠĒJO DZĪVI un DVĒSEĻU PASAULI

MaiklaNuton_DveseluCelojumsMaikla Ņūtona grāmata bija tā, kuras izlasīšanas rezultātā es atradu atbildes uz daudziem saviem jautājumiem. Tās iespaidā es apguvu metodi ar kuras palīdzību var aizceļot uz savām iepriekšējām dzīvēm un dvēseļu pasauli BEZ hipnozes palīdzības! 😉

Pēc iepazīšanās ar smalko pasauli, pēc ceļojumiem laikā un telpā es sāku DZĪVOT APZINĀTU DZĪVI un skaidri zinu KUR un KĀPĒC es kaut kur dodos!  Es skaidri zinu, ka ir dzīve pēc nāves un, ka es esmu kaut kas vairāk nekā vienkārši fizisks ķermenis.

Turpiniet lasīt